Support: 0382.321.278

Bảng giá nạp thẻ

Loại thẻ Chiết khấu
Viettel 35%
Mobi 35%
Vina 35%